Tấm séc ký tên bởi Steve Jobs được bán với giá 135.000 USD
  1. Home
  2. Life
  3. Tấm séc ký tên bởi Steve Jobs được bán với giá 135.000 USD
Avatar Of Pacman Pacman 9 tháng trước

Tấm séc ký tên bởi Steve Jobs được bán với giá 135.000 USD

Tấm séc Apple đã từng được đưa vào phiên đấu giá, nhưng phiên bản mới xuất hiện trên nền tảng RR Auction (Hoa Kỳ) được đánh giá là một vật hiếm có. Tấm séc này có số thứ tự 2 và mang ngày kí ngày 19/3/1976, trước khi Apple Computer chính thức thành lập 13 ngày và địa chỉ ghi trên séc là tại căn nhà của Steve Jobs tại Los Altos.

Theo hệ thống đấu giá của RR Auction, tấm séc có kích thước 7,5 x 3 inch, vẫn trong trạng thái tốt với đầy đủ thông tin và chữ ký của Steve Jobs và Steve Wozniak. Tấm séc này là của ngân hàng Wells Fargo, ghi rõ việc trả cho công ty Ramlor số tiền 116,97 USD để mua các bảng mạch PCB để sản xuất máy tính Apple-1.

, Life 1,

Theo dự kiến ban đầu, tấm séc sẽ được bán với giá 50.000 USD, nhưng số tiền cuối cùng thu được tại phiên đấu giá kết thúc vào ngày 24/8 là 135.000 USD (tương đương 3,2 tỷ đồng). Trong cùng phiên đấu giá này, một chiếc máy tính Apple-1 cũng đã được mua lại với giá 175.759 USD.

Trước đó, vào tháng 5, một tấm séc khác có chữ ký của cựu CEO Apple, Steve Jobs, cũng đã thành công trong việc bán ra với giá 106.985 USD (khoảng 2,4 tỷ đồng). Các món đồ liên quan đến Steve Jobs thường luôn được đánh giá với mức giá cao, như tờ đơn xin việc của ông đã được mua với giá 175.000 USD, hay thư viết tay gửi cho người bạn thời thơ ấu, Tim Brown, cũng đã thu về số tiền 300.000 USD.

Đánh giá post
8 lượt xem | 0 bình luận
Mê công nghệ, ghiền viết blog và ăn uống.

Avatar

Deals