Apple Pencil 3

Apple Pencil 3 có thể thay thế đầu từ tính
https://shortlink.vn 8 tháng trước

Apple Pencil 3 có thể thay thế đầu từ tính

Apple Pencil 3 được đồn sẽ có tính năng thay thế đầu từ tính. Trở lại năm 2021, đã có những tin đồn khá thuyết phục rằng Apple sắp phát hành Apple Pencil thế hệ…