Minecraft Dungeons

Mojang ngừng cập nhật Minecraft Dungeons
https://shortlink.vn 8 tháng trước

Mojang ngừng cập nhật Minecraft Dungeons

Mojang xác nhận rằng Minecraft Dungeons sẽ không nhận được bất kỳ cập nhật nào nữa. Mojang đã xác nhận rằng trò chơi phiêu lưu hành động lấy bối cảnh vũ trụ Minecraft, Minecraft Dungeons,…