iPhone 15 Pro Max bị delay tới tháng 11
  1. Home
  2. Apple
  3. iPhone 15 Pro Max bị delay tới tháng 11
Avatar Of Pacman Pacman 9 tháng trước

iPhone 15 Pro Max bị delay tới tháng 11

Các nhà mạng Mỹ đã trì hoãn việc giao iPhone 15 Pro Max cho khách hàng đến tháng 11.

Sau khi kết thúc đợt đặt hàng trước iPhone 15 series tại Mỹ, một số mẫu đã bị trì hoãn ngày giao cho đến tháng 11. Các mẫu không phải Pro sẽ lên lệ đúng vào ngày 22 tháng 9 nhưng iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max có thể khiến bạn phải đợi đến lễ Tạ ơn.

Iphone 15 Pro Max

Một mẫu Pro không được giao ngay lập tức là iPhone 15 Pro màu hồng. Nó sẽ lên kệ từ ngày 2 tháng 10 đến ngày 9 tháng 10 theo đơn đặt hàng qua Apple Store trực tuyến cho AT&T, Verizon và T-Mobile. Việc trì hoãn này dành cho tất cả các tùy chọn lưu trữ 128GB, 256GB và 512GB.

Tùy thuộc vào màu sắc bạn chọn, iPhone 15 Pro Max có thể có ngày giao hàng vào tháng 11. Những người đặt trước mẫu iPhone 15 Pro Max Natural Titaniumthông qua các đối tác nhà mạng của Apple là Verizon và T-Mobile, sẽ chỉ được giao hàng từ ngày 6 tháng 11 đến ngày 13 tháng 11. Việc ‘delay’ này áp dụng cho các biến thể 256GB, 512GB hay 1TB.

Iphone 15 Pro Max

Mặt khác, iPhone 15 Pro Max Titanium màu đen, được đặt hàng qua Apple Store trực tuyến cho Verizon và T-Mobile, có ngày giao hàng từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 23 tháng 10 cho cả ba tùy chọn bộ nhớ.

iPhone 15 Pro màu đen Titanium dành cho T-Mobile hiển thị ngày giao hàng từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10 cho tùy chọn bộ nhớ 128GB, từ ngày 2 tháng 10 đến ngày 4 tháng 10 cho mẫu 256GB và từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10 cho mẫu 512GB. Tuy nhiên, ngày giao hàng ban đầu là ngày 22 tháng 9 được liệt kê cho mẫu 1 TB.

Các đơn đặt hàng cho cùng một mẫu máy được đặt trên Apple Store trực tuyến cho AT&T gần như sẽ bị trì hoãn giống nhau ngoại trừ mẫu 1TB dự kiến ​​sẽ được giao từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10.

Đánh giá post
7 lượt xem | 0 bình luận
Mê công nghệ, ghiền viết blog và ăn uống.

Avatar

Deals