Quy định mới về thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm từ 1/6
 1. Home
 2. MarTech
 3. Quy định mới về thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm từ 1/6
Avatar Of Pacman Pacman 2 tháng trước

Quy định mới về thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm từ 1/6

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành quy định mới về dữ liệu truy xuất sản phẩm, hàng hóa. Theo quy định này, từ ngày 1/6/2024, dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa bắt buộc phải bao gồm tối thiểu 10 thông tin cơ bản.

Quy Định Mới Về Truy Xuất Nguồn Gốc Sản Phẩm,Truy Xuất Nguồn Gốc Sản Phẩm,Thông Tư 02, Martech 1,

Thông tư 02 về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa do Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định ký ban hành, có hiệu lực từ 1/6. Văn bản này yêu cầu các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, dịch vụ thực hiện truy xuất nguồn gốc hàng hóa khi xây dựng dữ liệu phải đảm bảo tối thiểu 10 thông tin:

 • 1- Tên sản phẩm, hàng hóa;
 • 2- Hình ảnh sản phẩm, hàng hóa;
 • 3- Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh;
 • 4- Địa chỉ đơn vị sản xuất, kinh doanh;
 • 5- Các công đoạn trong sản xuất, kinh doanh (bao gồm tối thiểu thông tin: mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm và thời gian sự kiện truy xuất nguồn gốc của từng công đoạn);
 • 6- Thời gian sản xuất, kinh doanh (thời gian các sự kiện truy xuất nguồn gốc diễn ra);
 • 7- Mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa;
 • 8- Thương hiệu, nhãn hiệu, mã ký hiệu, số sê-ri sản phẩm (nếu có);
 • 9- Thời hạn sử dụng của sản phẩm, hàng hóa (nếu có);
 • 10- Các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn cơ sở được áp dụng.

Quy Định Mới Về Truy Xuất Nguồn Gốc Sản Phẩm,Truy Xuất Nguồn Gốc Sản Phẩm,Thông Tư 02, Martech 2,

Thông tin này được in mã gắn trên bao bì sản phẩm và liên kết với Cổng Thông tin Truy xuất Nguồn gốc Sản phẩm, một hệ thống quản lý hàng hóa quốc gia. Người tiêu dùng có thể sử dụng cổng thông tin này để tra cứu thông tin về hạn sử dụng và nguồn gốc của sản phẩm một cách dễ dàng.

Cổng Thông tin được phát triển bởi Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia và đã hoàn thành vào năm 2022. Theo thông báo từ ông Hà Minh Hiệp, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, cổng thông tin này sẽ bắt đầu hoạt động chính thức trong quý II/2024.

Trước khi được triển khai chính thức, Cổng Thông tin đã trải qua giai đoạn thử nghiệm trong 10 tháng. Hệ thống đã liên kết với một số địa phương và hơn 4.000 doanh nghiệp tham gia. Nhiệm vụ của Cổng Thông tin là kết nối các hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa trong nước và quốc tế, quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu sản phẩm, hàng hóa, cũng như chia sẻ dữ liệu truy xuất nguồn gốc giữa các hệ thống.

Ngoài việc quản lý truy xuất nguồn gốc, cổng thông tin còn nhận phản ánh và kiến nghị từ cộng đồng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ trên toàn quốc. Các dữ liệu báo cáo, thống kê và công nghệ được sử dụng để phân tích và hỗ trợ cơ quan quản lý trong việc đưa ra chính sách kịp thời.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với các bộ có liên quan để xây dựng và công bố 30 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về truy xuất nguồn gốc. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc thiết lập các tiêu chuẩn để đảm bảo tính minh bạch và chất lượng trong hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Xem thêm: Tem truy xuất nguồn gốc là gì?

5/5 - (2 bình chọn)
26 lượt xem | 0 bình luận
Mê công nghệ, ghiền viết blog và ăn uống.

Avatar

Deals