Google Search đã có thể lập chỉ mục các tệp CSV
  1. Home
  2. Google
  3. Google Search đã có thể lập chỉ mục các tệp CSV
Avatar Of Pacman Pacman 9 tháng trước

Google Search đã có thể lập chỉ mục các tệp CSV

Google Search đã thêm vào các loại tệp có thể lập chỉ mục bằng tài liệu trợ giúp của Google. Trong đó, Google hiện đã có thể lập chỉ mục tệp Comma-Separated Values (.csv).

John Mueller, người phụ trách mảng tìm kiếm của Google xác nhận rằng đây không chỉ là bản cập nhật tài liệu hỗ trợ mà  cũng chính là bản cập nhật về danh sách lập chỉ mục hiện tại của Google Search.

Tệp Csv

Đây là dòng mới được thêm vào tài liệu trợ giúp:

Tệp Csv

Đây là bản sao help document hồi tháng 3/2023, cho thấy các loại tệp được hỗ trợ lập chỉ mục trên Google Search bao gồm:

  • Các định dạng video khác nhau: 3GP, 3G2, ASF, AVI, DivX, M2V, M3U, M3U8, M4V, MKV, MOV, MP4, MPEG, OGV, QVT, RAM, RM, VOB, WebM, WMV và XAP
  • Các định dạng hình ảnh khác nhau: BMP, GIF, JPEG, PNG, WebP và SVG.

Và giờ Google Search đã bổ sung thêm vào danh sách các tệp được hỗ trợ lập chỉ mục là CSV.

Do đó, nếu trên website của bạn có tệp CSV trên web thì giờ đây Google có thể lập chỉ mục các tệp đó. Điều đó có nghĩa là Google Search có thể hiển thị tệp CSV trong kết quả tìm kiếm khi có truy vấn liên quan. Nếu bạn không muốn các tệp CSV của mình xuất hiện trong Google Search thì hãy ngăn lập chỉ mục các tệp đó.

Đánh giá post
6 lượt xem | 0 bình luận
Mê công nghệ, ghiền viết blog và ăn uống.

Avatar

Deals