Google: phản ứng bằng biểu tượng cảm xúc sẽ có trên Gmail trong tháng 10
  1. Home
  2. Platforms
  3. Google: phản ứng bằng biểu tượng cảm xúc sẽ có trên Gmail trong tháng 10
Avatar Of Pacman Pacman 8 tháng trước

Google: phản ứng bằng biểu tượng cảm xúc sẽ có trên Gmail trong tháng 10

Google xác nhận phản ứng biểu tượng cảm xúc sẽ đến với Gmail vào tháng 10.

Gmail, Biểu Tượng Cảm Xúc

Sau một báo cáo vào tháng trước tuyên bố rằng Gmail cuối cùng sẽ nhận được phản ứng biểu tượng cảm xúc, hôm nay Google đã xác nhận rằng tính năng nói trên sẽ có trên ứng dụng email của họ vào tháng 10.

Bắt đầu từ tháng này, nếu bạn có tài khoản Gmail cá nhân, bạn sẽ bắt đầu thấy biểu tượng mặt cười bật lên bên dưới tin nhắn của mình cả trên thiết bị di động và máy tính để bàn.

Với phiên bản mới nhất của Gmail, bạn sẽ có thể nhấp vào biểu tượng mặt cười rồi chọn biểu tượng cảm xúc từ menu để gửi hoặc bạn có thể chọn một biểu tượng cảm xúc nếu người nhận khác đã phản hồi bằng biểu tượng cảm xúc mà bạn thích.

Đó là một cách đơn giản, thuận tiện và thú vị để trả lời email của bạn, đặc biệt khi bạn không có thời gian để viết những văn bản phức tạp hơn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng nếu bạn sử dụng ứng dụng email khác, bạn sẽ nhận được phản ứng biểu tượng cảm xúc dưới dạng email riêng biệt.

Nếu bạn có điện thoại hoặc máy tính bảng Android, đây là cách bạn có thể thêm biểu tượng cảm xúc vào email của mình trong Gmail:

  • Mở ứng dụng Gmail.
  • Mở tin nhắn bạn muốn trả lời.
  • Bên dưới tin nhắn, nhấn vào Thêm biểu tượng cảm xúc.
  • Từ bộ chọn, hãy chọn biểu tượng cảm xúc bạn muốn sử dụng.
  • Để hiển thị thêm biểu tượng cảm xúc, hãy chọn Thêm.
  • Biểu tượng cảm xúc bạn chọn sẽ xuất hiện ở cuối email.

Gmail, Biểu Tượng Cảm Xúc

Để xóa phản ứng biểu tượng cảm xúc, bạn sẽ phải kiểm tra cài đặt “Hoàn tác gửi” trong Gmail. Theo mặc định, bạn có từ 5 đến 30 giây để xóa phản ứng biểu tượng cảm xúc sau khi thêm biểu tượng cảm xúc đó nhưng bạn có thể thay đổi khoảng thời gian từ “Cài đặt”.

Theo Google, tính năng mới sẽ được triển khai theo từng đợt, vì vậy hãy kiên nhẫn nếu bạn không nhìn thấy nó ngay lập tức: “hãy chú ý đến phản ứng của biểu tượng cảm xúc trong hộp thư đến của bạn trong những tuần tới”.

Đánh giá post
40 lượt xem | 0 bình luận
Mê công nghệ, ghiền viết blog và ăn uống.

Avatar

Deals