Biểu tượng cảm xúc

Google Maps cho phép tìm kiếm bằng Emoji
https://shortlink.vn 8 tháng trước

Google Maps cho phép tìm kiếm bằng Emoji

Google Maps hiện cho phép người dùng tìm địa điểm yêu thích nhanh hơn bằng biểu tượng cảm xúc (Emoji) Với ứng dụng Google Maps, bạn có thể nhấn vào tab Đã lưu (Save) ở…