TrusTrace tăng 24 triệu euro cho nền tảng truy xuất nguồn gốc sản phẩm
  1. Home
  2. MarTech
  3. TrusTrace tăng 24 triệu euro cho nền tảng truy xuất nguồn gốc sản phẩm
Avatar Of Pacman Pacman 5 tháng trước

TrusTrace tăng 24 triệu euro cho nền tảng truy xuất nguồn gốc sản phẩm

TrusTrace huy động 24 triệu euro thúc đẩy truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Chuyên gia truy xuất nguồn gốc sản phẩm Thụy Điển TrusTrace đã huy động được 24 triệu euro (26 triệu USD) từ vòng gọi vốn do Thông tư Capital dẫn đầu. Khoản đầu tư này sẽ được sử dụng để thúc đẩy tốc độ mở rộng sang thị trường quốc tế của công ty.

Trustrace, Truy Xuất Nguồn Gốc Sản Phẩm, Bền Vững, Chuỗi Cung Ứng, Vòng Gọi Vốn, Phần Mềm Saas, Adidas, Brooks Running, Tapestry, Asics, Primark

TrusTrace cung cấp phần mềm truy xuất nguồn gốc dưới dạng dịch vụ (SaaS) cho các doanh nghiệp. Nền tảng của họ giúp doanh nghiệp:

  • Truy xuất nguồn gốc sản phẩm: Xác định nguồn gốc nguyên liệu và thành phần.
  • Tuân thủ quy định: Đảm bảo tuân thủ các chứng nhận và quy định liên quan.
  • Chống tẩy xanh: Đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong thông tin sản phẩm.
  • Chuỗi cung ứng bền vững: Xây dựng chuỗi cung ứng có thể truy xuất, tuần hoàn và công bằng.

Nhu cầu về truy xuất nguồn gốc ngày càng tăng do các thương hiệu áp dụng khả năng truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng để hỗ trợ mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời đáp ứng áp lực pháp lý và nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Vòng gọi vốn mới nâng tổng số vốn huy động được của TrusTrace lên 30 triệu euro. Đây là minh chứng cho tầm quan trọng của truy xuất nguồn gốc trong việc đạt được mục tiêu bền vững.

TrusTrace đang cung cấp giải pháp truy xuất nguồn gốc cho nhiều công ty, chủ yếu trong lĩnh vực may mặc và dệt may, bao gồm Adidas, Brooks Running, Tapestry, Asics và Primark.

Với khoản đầu tư mới này, TrusTrace sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Việc áp dụng truy xuất nguồn gốc giúp các doanh nghiệp xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, đồng thời đáp ứng nhu cầu thị trường và mục tiêu phát triển bền vững.

Đánh giá post

71 lượt xem | 0 bình luận
Mê công nghệ, ghiền viết blog và ăn uống.

Avatar

Deals