quảng cáo

Poster là gì?
https://shortlink.vn 1 tháng trước

Poster là gì?

Poster, hay còn gọi là áp phích, là một ấn phẩm in ấn khổ lớn sử dụng hình ảnh, chữ viết và màu sắc kết hợp hài hòa để truyền tải thông tin, quảng bá…