Bing Image Creator được tích hợp vào Bing Chat Enterprise
  1. Home
  2. AI Insights
  3. Bing Image Creator được tích hợp vào Bing Chat Enterprise
Avatar Of Pacman Pacman 8 tháng trước

Bing Image Creator được tích hợp vào Bing Chat Enterprise

Bing Image Creator chính thức hỗ trợ DALL-E 3 và hiện có trong Bing Chat Enterprise.

Bing Image Creator

Cùng với tất cả các bản cập nhật cho Windows 11 trong tuần qua, bộ phận Bing cũng khá bận rộn. Tuần trước, Microsoft đã xác nhận rằng trình tạo nghệ thuật AI DALL-E 3 mới của OpenAI sẽ được tích hợp vào Bing Image Creator và giờ đây tính năng đó đã có sẵn cho tất cả người dùng Bing.

Mikhail Parakhin, một trong những giám đốc điều hành của Bing và là người đứng đầu nhóm Trải nghiệm Web và Windows mới được công bố gần đây đã đăng vào cuối ngày thứ Sáu trên tài khoản X (trước đây là Twitter) của mình rằng: “Việc triển khai DALL-E 3 trên Bing một cách rộng rãi – sẽ đạt hiệu suất 100% trong thời gian tới”.

Đó không phải là tất cả những gì nhóm Bing hướng tới. Blog chính thức của Microsoft Bing đã đăng một bản cập nhật ghi chú phát hành khác. Nó đề cập rằng Bing Chat Enterprise hiện cũng có quyền truy cập vào Bing Image Creator.

Vẫn sử dụng Bing Image Creator, blog cho biết tính năng này hiện cung cấp một cách để mọi người tìm hiểu xem một “bức ảnh” hay một tác phẩm nghệ thuật trên thực tế có phải do AI tạo ra hay không?

Bing Image Creator

Ngoài ra, Bing Chat Enterprise hiện có quyền truy cập vào tính năng tìm kiếm trực quan đã được đưa vào Bing Chat tiêu chuẩn vào đầu mùa hè này. Điều này có nghĩa là người dùng phiên bản dành cho doanh nghiệp hiện có thể tải lên hình ảnh và đặt câu hỏi cho Bing Chat Enterprise về hình ảnh đó, v.v.

Cuối cùng, blog đề cập đến hai bản cập nhật khác. Một là bàn phím di động SwiftKey có thể cho phép bạn truy cập trực tiếp vào Bing Image Creator. Cái còn lại là bản cập nhật lớn về chất lượng câu trả lời mà mọi người sẽ nhận được từ Bing Chat khi nó được đặt ở chế độ Chính xác (Precise mode).

Đánh giá post
10 lượt xem | 0 bình luận
Mê công nghệ, ghiền viết blog và ăn uống.

Avatar

Deals