Trình duyệt Vivaldi

Vivaldi 6.2 nhanh, ít tốn bộ nhớ hơn
https://shortlink.vn 9 tháng trước

Vivaldi 6.2 nhanh, ít tốn bộ nhớ hơn

Vivaldi Technologies đã công bố một bản cập nhật tính năng khác cho trình duyệt của mình với code được tái cấu trúc để có giao diện người dùng nhanh hơn nhiều. Hiện tại, trình…