Cách cài đặt tổ chức trên Luklak
  1. Home
  2. MarTech
  3. Cách cài đặt tổ chức trên Luklak
Avatar Of Pacman Pacman 3 tuần trước

Cách cài đặt tổ chức trên Luklak

Dưới đây là các bước để cài đặt tổ chức trong Luklak để phù hợp với nhu cầu công ty, cơ quan của bạn.

Cài Đặt Tổ Chức Trên Luklak

Luklak cho phép bạn tùy chỉnh cấu trúc tổ chức bên trong nền tảng để phù hợp với nhu cầu cụ thể của công ty, tổ chức hoặc nhóm cá nhân của bạn. Ví dụ, bạn có thể thiết lập các phần tử sau để tạo ra một cấu trúc tổ chức linh hoạt:

  • Mảng việc: Đây có thể là các phân đoạn công việc phù hợp với từng bộ phận, chi nhánh hoặc dự án. Ví dụ, bạn có thể tạo các mảng việc cho phòng ban, chi nhánh hoặc dự án cụ thể.
  • Nhóm người dùng: Bạn có thể tổ chức nhân sự vào các nhóm tùy thuộc vào cơ cấu tổ chức của công ty hoặc tổ chức. Ví dụ, bạn có thể tạo nhóm người dùng cho các bộ phận khác nhau hoặc các nhóm làm việc đặc biệt.
  • Tiến trình công việc: Bằng cách tạo ra các bước thực hiện công việc, bạn có thể định rõ quy trình làm việc phù hợp với cơ quan hoặc tổ chức của bạn. Các tiến trình này có thể được tùy chỉnh để phản ánh các quy trình làm việc cụ thể và đảm bảo sự hiệu quả trong công việc.

Cài đặt cho chức năng, khu vực, mảng việc trên Luklak

Mục cài đặt

Sử dụng

Chức năngChức năng trong Luklak quy định cách làm việc của một chức năng trong tổ chức của bạn (ví dụ: Marketing, Quản lý nhân sự, Sales, Kế toán…).

Người dùng không làm việc trực tiếp trên chức năng (không thể tạo mục, sửa mục, giao việc…) mà sẽ làm việc thông qua mảng việc bên trong chức năng. Mỗi chức năng có thể chứa một hoặc nhiều mảng việc (ví dụ: trong chức năng Marketing có mảng việc Marketing Hà Nội, Marketing TP HCM…).

Khu vựcKhu vực trong Luklak phục vụ việc cấu trúc công việc theo sơ đồ tổ chức, quản lý tập trung chi nhánh, cơ sở, vùng miền trong công ty, cơ quan.

Ví dụ: bạn có thể tạo Khu vực Hà Nội chứa các mảng việc thuộc chi nhánh Hà Nội, khu vực TP HCM chứa các mảng việc thuộc chi nhánh TP HCM…

Mảng việcMảng việc cho phép người dùng tạo và làm việc trên danh sách đầu mục. Cách hoạt động của mảng việc được quy định trong Chức năng chứa mảng việc đó.

Cài đặt chung cho tổ chức

Cài đặt tổng quát cho tổ chức là những thiết lập có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống chức năng và mảng việc trong tổ chức của bạn.

Mục cài đặt

Sử dụng

Người dùngDanh sách người dùng của tổ chức, kèm với hạng thành viên của người dùng
Nhóm người dùngDanh sách nhóm người dùng trong tổ chức
Phương án phân quyềnPhương án phân quyền trong cài đặt tổng được sử dụng làm khung để cấu hình cho Phương án phân quyền trong  từng Chức năng. Để tìm hiểu khác biệt giữa hai nơi, đọc thêm tại Phương án phân quyền của Chức năng
Phương án thông báoPhương án thông báo trong cài đặt tổng được sử dụng để cấu hình cho Phương án thông báo trong từng Chức năng. Để tìm hiểu sự khác biệt giữa hai nơi, đọc thêm tại Phương án thông báo của chức năng
Vai trò tổngVai trò trong Luklak tương tự như chức danh trong tổ chức (trưởng phòng, phó phòng, nhân viên…). Bạn quy định mỗi vai trò có thể làm gì (thông qua phương án phân quyền, phương án thông báo) mà chưa cần xác định ngay người đảm nhận vai trò là ai.

Mỗi vai trò trong danh sách vai trò tổng chưa được gắn với tên người dùng nào cho đến khi bạn cài đặt cho mảng việc.

Loại mụcBạn có thể phân loại công việc, đối tượng trong tổ chức thành các dạng khác nhau (việc hàng ngày, dự án, kế hoạch, cơ sở vật chất…) bằng cách tạo các loại mục tương ứng.

Loại mục được sử dụng để cấu hình cho các chức năng. Để tìm hiểu cách sử dụng Loại mục, đọc thêm tại Loại mục trong chức năng.

Trường dữ liệuMỗi mục có thể có nhiều thông số (ví dụ: phiếu thu có số tiền, tên người; nhân sự có ngày tham gia, vị trí…). Các trường dữ liệu được sử dụng để lưu trữ những thông số này.
Kết nối mụcBạn có thể quy định cách các mục trong tổ chức liên kết với nhau tại đây. Ví dụ: Dự án chứa nhiều đầu việc và đầu việc có thể thuộc dự án; Công việc A có thể chặn công việc B.

 

5/5 - (1 bình chọn)
13 lượt xem | 0 bình luận
Mê công nghệ, ghiền viết blog và ăn uống.

Avatar

Deals