Tesla

Tesla sử dụng Android Auto và CarPlay
https://shortlink.vn 6 tháng trước

Tesla sử dụng Android Auto và CarPlay

Tesla sử dụng Android Auto và CarPlay, mở ô tô của mình cho các ứng dụng của bên thứ ba. Hệ sinh thái phần mềm của Tesla cho đến nay vẫn bị giới hạn ở…