Jamboard

Google khai tử Jamboard vào năm tới
https://shortlink.vn 8 tháng trước

Google khai tử Jamboard vào năm tới

Google sẽ ngừng hoạt động Jamboard vào năm tới, công bố các công cụ bảng trắng (whiteboarding tools) mới. Google sẽ ngừng ứng dụng bảng trắng Jamboard vào cuối năm tới. Trong một bài đăng…