Google Drive

Google Drive bổ sung tính năng Activity
https://shortlink.vn 8 tháng trước

Google Drive bổ sung tính năng Activity

Google Drive bổ sung tính năng Activity, nơi tập trung tất cả các hoạt đồng gần đây của người dùng. Google thông báo rằng họ đã thêm một trang mới có tên Activity vào Google…