Google Drive bổ sung tính năng Activity
  1. Home
  2. Platforms
  3. Google Drive bổ sung tính năng Activity
Avatar Of Pacman Pacman 8 tháng trước

Google Drive bổ sung tính năng Activity

Google Drive bổ sung tính năng Activity, nơi tập trung tất cả các hoạt đồng gần đây của người dùng.

Google thông báo rằng họ đã thêm một trang mới có tên Activity vào Google Drive. Trang này hoạt động như một điểm truy cập duy nhất cho nhiều hoạt động gần đây của Drive, chẳng hạn như yêu cầu truy cập đang chờ xử lý, phê duyệt tệp và nhận xét gần đây.

Tất cả khách hàng của Workspace đều có thể truy cập trang Activity trên Google Drive mới và có thể truy cập trang này từ bảng điều hướng bên trái. Google cho biết việc triển khai mở rộng bắt đầu và có thể mất tới 15 ngày để hoàn thành. Đối với bản phát hành theo lịch trình, việc triển khai dần dần sẽ bắt đầu vào ngày 30 tháng 10.

Activity, Google Drive

Bạn có thể quản lý các hoạt động gần đây khác nhau bằng cách đi tới phần dành riêng cho chúng trên trang Activity. Ví dụ: nó sẽ điền hoạt động bình luận của bạn trong 30 ngày qua và bạn có thể nhấp vào “Mở bình luận” để quản lý các bình luận đang chờ xử lý của mình.

Thông báo bình luận sẽ xuất hiện trên trang Hoạt động (Activity) nếu bạn đang tham gia vào một chuỗi bình luận cụ thể. Tương tự, các tùy chọn bắt buộc sẽ xuất hiện trên trang Hoạt động nếu có các yêu cầu truy cập và phê duyệt đang chờ xử lý được chỉ định cho bạn.

Ngoài ra, Google còn đưa ra lời nhắc rằng đã đến lúc xem xét và phê duyệt các thành phần trong Dannh bạ của bạn. Đầu năm nay, gã khổng lồ tìm kiếm đã cho phép người dùng được ủy quyền quản lý nhãn liên hệ và các liên hệ khác cho người được ủy quyền của họ trực tiếp từ Google Contacts.

Để đạt được mục đích này, Google yêu cầu người được ủy quyền phê duyệt lại quyền truy cập cho những người liên hệ được ủy quyền hiện có của họ. Nếu không được thực hiện, những người dùng không được chấp thuận sẽ mất tư cách đại biểu sau thời hạn chính thức là ngày 12 tháng 11. Theo Google, thay đổi nói trên không áp dụng cho Gmail, vốn cũng có chức năng ủy quyền liên hệ tương tự.

Đánh giá post
5 lượt xem | 0 bình luận
Mê công nghệ, ghiền viết blog và ăn uống.

Avatar

Deals