Ford F-150 Lightning

Ford F-150 Lightning và Apple Maps hợp tác
https://shortlink.vn 8 tháng trước

Ford F-150 Lightning và Apple Maps hợp tác

Ford F-150 Lightning và Apple Maps vừa công bố mối quan hệ hợp tác. Một kỷ nguyên điều hướng mới đang bắt đầu, một kỷ nguyên mà những người sở hữu xe điện (EV) sẽ…