chip AI

OpenAI cân nhắc tự sản xuất chip AI
https://shortlink.vn 8 tháng trước

OpenAI cân nhắc tự sản xuất chip AI

Reuters cho biết OpenAI đã đánh giá một thương vụ mua lại tiềm năng nhằm hướng đến việc tự sản xuất chip AI. ChatGPT có thể được cung cấp sức mạnh bởi các chip cây…