Cài đặt tích hợp Google Ads (AdWords) với AppsFlyer
 1. Home
 2. MarTech
 3. Cài đặt tích hợp Google Ads (AdWords) với AppsFlyer
Avatar Of Pacman Pacman 2 tháng trước

Cài đặt tích hợp Google Ads (AdWords) với AppsFlyer

Quảng cáo
Tích hợp tài khoản Google Ads với AppsFlyer giúp bạn hiển thị dữ liệu phân bổ từ tất cả chiến dịch quảng cáo của bạn, tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch và đo lường ROI hiệu quả.

Đối tượng:

 • Nhà quảng cáo
 • Nhà phát triển

Appsflyer, Cài Đặt Tích Hợp Google Ads, Appsflyer, Google Ads (Adwords), Phân Bổ Dữ Liệu, Tối Ưu Hóa Chiến Dịch, Đo Lường Roi

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Chuẩn bị

 • Đảm bảo ứng dụng của bạn thu thập IDFA/GAID.
 • Cập nhật phiên bản SDK mới nhất của AppsFlyer.

Bước 2: Tạo Google Ads Link ID

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào Công cụ & Cài đặt.
 3. Chọn Cài đặt tài khoản.
 4. Nhấp vào tab Liên kết.
 5. Nhấp vào Tạo liên kết mới.
 6. Chọn Ứng dụng.
 7. Nhấp vào Tạo.
 8. Sao chép Link ID.

Bước 3: Thiết lập Google Ads trên AppsFlyer

 1. Đăng nhập vào tài khoản AppsFlyer của bạn.
 2. Chọn Cấu hình.
 3. Chọn Tích hợp đang hoạt động.
 4. Chọn Google Ads (AdWords).
 5. Nhấp vào Kết nối.
 6. Dán Google Ads Link ID vào trường Google Ads Link ID.
 7. Chọn các loại chuyển đổi bạn muốn theo dõi.
 8. Nhấp vào Lưu.

Bước 4: Ánh xạ các sự kiện trong ứng dụng của bạn (khuyến nghị)

Quảng cáo
Ánh xạ các sự kiện trong ứng dụng của bạn với các chiến dịch Google Ads giúp bạn theo dõi hiệu quả chiến dịch và tối ưu hóa chi tiêu.

 1. Đăng nhập vào tài khoản AppsFlyer của bạn.
 2. Chọn Cấu hình.
 3. Chọn Sự kiện.
 4. Chọn Thêm sự kiện mới.
 5. Chọn loại sự kiện bạn muốn thêm.
 6. Nhập tên cho sự kiện.
 7. Chọn chiến dịch Google Ads tương ứng.
 8. Nhấp vào Lưu.

Bước 5: Đo lường chuyển đổi ứng dụng của bạn

Appsflyer, Cài Đặt Tích Hợp Google Ads, Appsflyer, Google Ads (Adwords), Phân Bổ Dữ Liệu, Tối Ưu Hóa Chiến Dịch, Đo Lường Roi

AppsFlyer cung cấp nhiều công cụ giúp bạn đo lường hiệu quả chiến dịch Google Ads và tối ưu hóa chi tiêu.

 • Báo cáo:AppsFlyer cung cấp nhiều báo cáo giúp bạn theo dõi hiệu quả chiến dịch Google Ads, bao gồm báo cáo theo kênh, báo cáo theo thiết bị, báo cáo theo vị trí, v.v.
 • Phân tích dữ liệu:AppsFlyer cung cấp nhiều công cụ phân tích dữ liệu giúp bạn hiểu rõ hơn về hiệu quả chiến dịch Google Ads.
 • Tối ưu hóa:AppsFlyer cung cấp nhiều công cụ tối ưu hóa giúp bạn cải thiện hiệu quả chiến dịch Google Ads.

Lợi ích:

 • Hiển thị dữ liệu phân bổ từ tất cả chiến dịch:AppsFlyer giúp bạn hiển thị dữ liệu phân bổ từ tất cả chiến dịch Google Ads của bạn, giúp bạn dễ dàng theo dõi hiệu quả chiến dịch và tối ưu hóa chi tiêu.
 • Tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch:AppsFlyer cung cấp nhiều công cụ giúp bạn tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch Google Ads, bao gồm báo cáo, phân tích dữ liệu và tối ưu hóa.
 • Đo lường ROI hiệu quả:AppsFlyer giúp bạn đo lường ROI hiệu quả của các chiến dịch Google Ads.

Lưu ý:

 • Google Ads là một mạng lưới tự báo cáo (SRN).
 • AppsFlyer có thể hiển thị bất kỳ thông tin chiến dịch nào được cung cấp bởi Google.
 • Loại chiến dịch và thông tin liên quan được xác định bởi Google.
 • Để biết thêm thông tin về cách tích hợp Google Ads với AppsFlyer, vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn của AppsFlyer.

Tích hợp Google Ads với AppsFlyer là một cách hiệu quả để bạn tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch và đo lường ROI hiệu quả.

 

Đánh giá post

Quảng cáo
16 lượt xem | 0 bình luận
Mê công nghệ, ghiền viết blog và ăn uống.

Avatar

Quảng cáo
Deals