Ứng dụng ghi chú

Apple giới thiệu Wrist Notes
https://shortlink.vn 8 tháng trước

Apple giới thiệu Wrist Notes

Theo thông tin từ Apple thì Wrist Notes sử dụng hệ thống được cung cấp trong iOS 17 để đồng bộ hóa ngay lập tức các ghi chú (tối đa vài giây) giữa các thiết…