Mạng xã hội

Tìm hiểu về mạng xã hội phi tập trung
https://shortlink.vn 6 tháng trước

Tìm hiểu về mạng xã hội phi tập trung

Mạng xã hội phi tập trung là gì? Mạng xã hội phi tập trung (Decentralized Social Network) là một dạng mạng xã hội mà không có một tổ chức hoặc công ty duy nhất kiểm…