Lithium-silicon

Bước tiến mới của pin chứa silicon
https://shortlink.vn 2 tháng trước

Bước tiến mới của pin chứa silicon

Bước tiến đáng chú ý trong lĩnh vực công nghệ pin, đặc biệt là pin chứa silicon, đang mở ra một trang mới trong cuộc cách mạng thiết bị di động. Trong một thị trường…