Fireflies: Tự động hóa ghi chú cuộc họp của bạn

Fireflies

Fireflies là một công cụ AI do Adobe phát triển nhằm giúp tự động ghi chú lại các nội dung cuộc họp giúp bạn. Fireflies là gì? Fireflies là một công cụ hữu ích trong các cuộc họp trực tuyến. Được trang bị trí tuệ nhân tạo, nó giúp bạn tự động ghi chép, tìm …

Đọc tiếp