AI Gemini

AI Gemini mạnh gấp 5 lần GPT-4?
https://shortlink.vn 8 tháng trước

AI Gemini mạnh gấp 5 lần GPT-4?

Vào ngày 28/8, hai chuyên gia tại công ty nghiên cứu SemiAnalysis là Dylan Patel và Daniel Nishball đã đăng một bài viết với tiêu đề “Google Gemini – Kẻ ăn cả thế giới, sẽ…