Action Button

Nút Action Button có thể làm được gì?
https://shortlink.vn 10 tháng trước

Nút Action Button có thể làm được gì?

Nút Mute Switch dự kiến sẽ được thay thế bởi Action Button trên dòng iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max chuẩn bị ra mắt vào đêm nay. Dưới đây là những gì bạn…