Science

Science là mục ShortLink sẽ lưu trữ và chia sẻ các kiến thức khoa học, tri thức hữu ích cho cộng đồng.


 

Dùng bã cà phê để tạo ra bê tông
https://shortlink.vn 8 tháng trước

Dùng bã cà phê để tạo ra bê tông

Con người sản xuất khoảng 4,4 tỷ tấn bê tông mỗi năm. Quá trình đó tiêu tốn khoảng 8 tỷ tấn cát (trong số 40-50 tỷ tấn được sử dụng hàng năm). Đây là một…