Microsoft bổ sung GPT-4 Turbo và GPT-3.5 Turbo vào dịch vụ Azure OpenAI của mình
  1. Home
  2. Platforms
  3. Microsoft bổ sung GPT-4 Turbo và GPT-3.5 Turbo vào dịch vụ Azure OpenAI của mình
Avatar Of Pacman Pacman 3 tuần trước

Microsoft bổ sung GPT-4 Turbo và GPT-3.5 Turbo vào dịch vụ Azure OpenAI của mình

Microsoft đã bổ sung hai mô hình ngôn ngữ GPT mới nhất của OpenAI, GPT-4 Turbo và GPT-3.5 Turbo, vào dịch vụ Azure OpenAI của mình. Các mô hình này hiện đã có sẵn cho tất cả khách hàng của Microsoft Azure.

Microsoft, Azure Openai, Gpt-4 Turbo, Gpt-3.5 Turbo

GPT-4 Turbo là một mô hình ngôn ngữ thế hệ thứ tư của OpenAI, được đào tạo trên tập dữ liệu khổng lồ gồm văn bản và mã. Mô hình này có khả năng tạo văn bản, dịch ngôn ngữ, viết các loại nội dung sáng tạo khác nhau và trả lời câu hỏi của bạn một cách đầy đủ thông tin.

GPT-3.5 Turbo là một phiên bản cải tiến của GPT-3.5, được đào tạo trên tập dữ liệu lớn hơn và sử dụng các kỹ thuật mới giúp mô hình chính xác và hiệu quả hơn.

Việc bổ sung GPT-4 Turbo và GPT-3.5 Turbo vào dịch vụ Azure OpenAI mang lại cho khách hàng nhiều lựa chọn hơn về các mô hình ngôn ngữ để sử dụng trong các ứng dụng của họ. Các mô hình này có thể được sử dụng để tạo các ứng dụng chatbot, dịch thuật tự động, tạo nội dung sáng tạo và nhiều hơn nữa.

Dưới đây là một số tính năng chính của GPT-4 Turbo và GPT-3.5 Turbo:

  • Khả năng tạo văn bản, dịch ngôn ngữ, viết các loại nội dung sáng tạo khác nhau và trả lời câu hỏi của bạn một cách đầy đủ thông tin.
  • Được đào tạo trên tập dữ liệu khổng lồ gồm văn bản và mã.
  • Chính xác và hiệu quả hơn các mô hình ngôn ngữ trước đây.

GPT-4 Turbo và GPT-3.5 Turbo là những công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng để tạo ra các ứng dụng mới và sáng tạo. Việc bổ sung các mô hình này vào dịch vụ Azure OpenAI mang lại cho khách hàng nhiều lựa chọn hơn để giải quyết các thách thức của họ.

5/5 - (1 bình chọn)

14 lượt xem | 0 bình luận
Mê công nghệ, ghiền viết blog và ăn uống.

Avatar

Deals
Đồng ý Cookie
Trang web này sử dụng Cookie để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn và cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Bằng cách chấp nhận để sử dụng trang web của chúng tôi