Bản cập nhật tháng 8/2023 của Google gây ra biến động như thế nào?

Bản Cập Nhật Tháng 8/2023 Của Google

Hiện tại, bản cập nhật tháng 8/2023 của Google đã được triển khai xong, thử tìm hiểu sâu hơn về sự khác biệt của bản cập nhật cốt lõi này với các bản cập nhật cốt lõi của Google trước đây, cụ thể là bản cập nhật hồi tháng 3/2023 xem có gì khác không …

Đọc tiếp

Google phát hành bản cập nhật cốt lõi tháng 8/2023

, Seo 1,

Dự kiến sẽ mất khoảng 2 tuần để Google hoàn thành triển khai bản cập nhật này trên phạm vi toàn cầu. Đây là bản cập nhật thuật toán lõi rộng thứ hai trong năm 2023; bản cập nhật cốt lõi trước đó là bản cập nhật cốt lõi tháng 3 năm 2023, bắt đầu …

Đọc tiếp