ShortLink

Android Q sẽ bổ sung nhiều tính năng mới nhưng cũng sẽ lấy đi một tính năng cũ - Android Beam.

Google không phát hành bất kỳ ứng dụng nào để thay thế cho Android Beam nhưng bạn có thể tìm thấy các tính năng liên quan ở một số ứng dụng (bao gồm cả Google Files).

Nếu bạn không nhớ thì Beam là một công nghệ chuyển tập tin ngang hàng. Nó sử dụng NFC để ghép nối các thiết bị và Bluetooth để gửi dữ liệu.

Android Q

Ứng dụng Google Files có khả năng chia sẻ tệp cục bộ qua Wi-Fi. Điều này hứa hẹn tốc độ lên tới 480Mb/giây, vượt xa những gì Blue