ShortLink

Quản lý, lưu trữ hồ sơ về dữ liệu dân cư luôn là một trong những công tác vô cùng quan trọng, dù ở bất cứ quốc gia nào. Việc chuyển từ lưu trữ thủ công, giấy tờ sang lưu trữ điện tử, số hóa dữ liệu dân cư không chỉ giúp quản lý dữ liệu công dân tốt hơn mà còn mở ra nhiều tiện ích to lớn trong tương lai, nhất là khi các dữ liệu của người dân được đồng bộ hóa trong nhiều dịch vụ công khác nhau của Nhà nước.

Cơ sở dữ liệu dân cư là gì?

Cơ sở dữ liệu dân cư là tập hợp các thông tin cơ bản của tất cả công dân đã được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ và được quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch liên quan đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Cơ sở dữ liệu dân cư là một trong 6 cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, bên cạnh 5 cơ sở dữ liệu quốc gia khác gồm: cơ sở dữ liệu Đất đai quốc gia (Bộ Tài nguyên và Môi trường); cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp; cơ sở dữ liệu quốc gia Thống kê tổng hợp về Dân số (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính và cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm (Bảo hiểm Xã hội Việt Nam).

nhật cường software, phần mềm dữ liệu dân cư, hồ sơ điện tử, phần mềm nhật cường, chính phủ điện tử,

Khi dữ liệu dân cư được 'số hóa' bằng phần mềm

“Việc xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư có vị trí, vai trò quan trọng trong mọi mặt của đời sống xã hội đối với tất cả mọi người dân là công dân Việt Nam. Cơ sở dữ liệu dân cư còn là căn cứ quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, đề xuất lộ trình đơn giản hóa TTHC, khắc phục tình trạng người dân phải sử dụng nhiều giấy tờ cá nhân, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân…

Qua đó, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, xóa bỏ tình trạng công dân phải sử dụng nhiều loại giấy tờ. Đồng thời góp phần đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến tại các bộ ngành, địa phương và tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu dân cư được xây dựng với mục tiêu kết nối, chia sẻ thông tin về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các ngành, lĩnh vực trên toàn quốc, làm tăng khả năng khai thác, cập nhật thông tin về dân cư, hạn chế tối đa sự trùng lặp thông tin của các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Đồng thời, cơ sở dữ liệu dân cư ra đời góp phần làm giảm khối lượng hồ sơ giấy tờ đang lưu trữ.

Phần mềm cơ sở dữ liệu dân cư được xây dựng và phát triển bởi công ty Nhật Cường Software cho phép mở rộng quản lý với phạm vi lớn hơn, tiện ích hơn cho cơ quan Công an trong việc nhập liệu, quản lý và thống kê dân cư tại địa bàn.

Phần mềm cũng giúp xây dựng cơ sở dữ liệu gồm hơn 7 triệu người cho Công an Hà Nội, dễ dàng tìm kiếm, theo dõi và thêm dữ liệu dân cư mới.

Được phát triển bởi Nhật Cường Software nên Phần mềm cơ sở dữ liệu dân cư cũng có thể tích hợp với các giải pháp khác của Nhật Cường Software như phần mềm Hồ sơ sức khỏe, Hộ tịch.. cho phép trích xuất dữ liệu nhanh chóng, chính xác từ đó tạo ra bộ hồ sơ điện tử hoàn chỉnh về từng người dân.

Theo Nhật Cường Software


Các tin khác