ShortLink

Những chiếc xe có khả năng bay lên không trung như trong các bộ phim viễn tưởng nay đã xuất hiện ngoài đời thực. 

Scorpion 3, dòng xe bay được công ty Hoversurt nghiên cứu và phát triển đã đưa cảnh bay lượn trên xe từ các bộ phim ra ngoài đời thực.

hoverbikehoverbike

Hoverbike là một khái niệm, danh từ mới chỉ những người điều khiển dòng xe bay Scorpion 3 của Hoversurt, thậm chí, theo công ty, nó có thể trở thành một bộ môn thể thao mới.

Còn bạn, bạn thấy thế nào về những chiếc xe bay này?


Các tin khác