ShortLink

Sáng chủ nhật cuối tuần, công việc đủ thứ linh tinh lang tang như muốn bổ đầu ra làm đôi rồi nhét lấy nhét để vào.. Tình cờ đọc một bài viết của ông anh đăng trên Facebook đã lâu. Xin mạn phép anh đăng lên cho mọi người cùng đọc. Để tỉnh hơn giữa thế giới đầy mông lung và hỗn loạn mà chúng ta đang gửi nhờ như cõi tạm...

Chiều muộn, ngồi chờ thằng ku em bên lề đường, chợt gặp lại ông chú đáng kính cũ. Vẫn y như xưa, đôi giày bata, cái quần bộ đội bạc màu, áo rộng lùng thùng, đầu đội nón kết, tay cắp cặp nặng trịch giấy má và sách vở. Ông mượn cây vi