ShortLink

Infographic dưới đây sẽ khiến bạn suy nghĩ nhiều về sự khác biệt giữa ông chủ và lãnh đạo. Nếu bạn đang có một công ty, một đội ngũ phải quản lý trực tiếp, hãy đánh giá xem mình đang là ai: Ông chủ hay Lãnh đạo?

Ông chủ cho bạn chỉ dẫn, còn lãnh đạo sẽ giúp phát triển trí tuệ. Ông chủ ra lệnh, trong khi người lãnh đạo sẽ đưa ra đề nghị.

Sự khác nhau giữa ông chủ và lãnh đạo, nghệ thuật sống, bài học kinh doanh,

Vậy bạn là (hay muốn là) ai? Ông chủ hay Lãnh đạo?

Theo VnExpress


Các tin khác