ShortLink

Ném đĩa kiểu này còn hơn boomerang nữa. Hư cấu quá không nhỉ...?

Thánh ném đĩa như ném bomerang

Nguồn: Lawebloca.net


Các tin khác