ShortLink

Dropbox vừa cập nhật cho ứng dụng lưu trữ đám mây của mình để hỗ trợ cho phiên bản iOS 8.1 vừa được Apple phát hành.

Dropbox iPhone 6 iPhone 6 Plus

Bên cạnh sự hỗ tối ưu cho iPhone 6 và iPhone 6 Plus, Dropbox còn có thể tận dụng tính năng Touch ID (cảm ứng vân tay) để mở ứng dụng mà không cần nhập mã PIN hoặc mật khẩu.

Ngoài ra, nhóm phát triển của Apple cũng cho biết bản cập nhật này cũng khắc phục một lỗi nhỏ liên quan đến việc xem trước file RTF (Rich Text Format) trên iOS 8 cũng như cải thiện hiệu suất và tính ổn định của ứng dụng.


Các tin khác