ShortLink

Một đoạn quảng cáo mới đây về hệ điều hành Android 5.0 Android Lollipop đã gợi ý việc Gmail có thể đồng bộ với Yahoo Mail, Outlook và nhiều ứng dụng mail phổ biến khác, điều mà trước đây Google chưa từng cho phép ở các tài khoản email của họ.

Vấn đề đồng bộ email trên một thiết bị Android luôn khiến nhiều người phải bối rối vì ngoài tài khoản Gmail mặc định của Google, người dùng còn có khả năng sử dụng các ứng dụng mail của bên thứ 3 hoặc dịch vụ mail của nhà sản xuất được cài đặt kèm theo.

Trước giờ, tài khoản Gmail chỉ có thể đồng bộ với với những tài khoản mail của Google khác. Điều này khiến người dùng phải đứng trước nhiều lựa chọn như sử dụng Gmail hoặc bỏ hẳn ứng dụng này để sử dụng email của bên thứ 3.

Tuy nhiên, dường như bản cập nhật mới nhất của Gmail sẽ giúp người dùng giải quyết triệt để vấn đề này khi một quảng cáo của Google gần đây dành cho hệ điều hành Android Lollipop đã gợi ý việc Gmail có thể đồng bộ với Yahoo Mail, Outlook và nhiều ứng dụng mail phổ biến khác. 

Nếu điều này thành sự thật thì người dùng sẽ không còn mối bận tâm đến việc phải cập nhật, đồng bộ cho từng ứng dụng mail khác nhau trên thiết bị Android của mình nữa.


Các tin khác