Đã có ICCID V6 cho sim ghép thần thánh!

Mới đây, ngày 5/3/2018 các nhà cung cấp sim ghép thần thánh đã đưa ra ICCID V6 mới. Các bạn có thể active lại cho chiếp Iphone lock yêu quý của mình rồi nhé!
Video

Bài ngẫu nhiên