ShortLink

Đô thị và thiên nhiên tưởng chừng như hai khái niệm đối lập nhau. Thế nhưng, trên thực tế giữa hai khái niệm đó luôn có một sự hài hoà đáng ngạc nhiên nếu chúng ta biết cách kết hợp. Loạt ảnh dưới đây đã minh chứng điều đó.

Những mảng xanh của thiên nhiên đã kết hợp với những bức tường, góc phố tạo nên những tác phẩm nghệ thuật vô cùng ấn tượng. Hãy cùng ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật dưới đây, chắc chắn bạn sẽ phải trầm trồ, thán phục.

Nghệ thuật kết hợp giữa đô thị và thiên nhiên

Nghệ thuật kết hợp giữa đô thị và thiên nhiên

Nghệ thuật kết hợp giữa đô thị và thiên nhiên

Nghệ thuật kết hợp giữa đô thị và thiên nhiên

Nghệ thuật kết hợp giữa đô thị và thiên nhiên

Nghệ thuật kết hợp giữa đô thị và thiên nhiên

Nghệ thuật kết hợp giữa đô thị và thiên nhiên

Nghệ thuật kết hợp giữa đô thị và thiên nhiên

Nghệ thuật kết hợp giữa đô thị và thiên nhiên

Nghệ thuật kết hợp giữa đô thị và thiên nhiên

Nghệ thuật kết hợp giữa đô thị và thiên nhiên

Nghệ thuật kết hợp giữa đô thị và thiên nhiên

Nghệ thuật kết hợp giữa đô thị và thiên nhiên

Nghệ thuật kết hợp giữa đô thị và thiên nhiên

Nghệ thuật kết hợp giữa đô thị và thiên nhiên

Nghệ thuật kết hợp giữa đô thị và thiên nhiên

Nghệ thuật kết hợp giữa đô thị và thiên nhiên

Nghệ thuật kết hợp giữa đô thị và thiên nhiên

Nghệ thuật kết hợp giữa đô thị và thiên nhiên

Nghệ thuật kết hợp giữa đô thị và thiên nhiên

Nghệ thuật kết hợp giữa đô thị và thiên nhiên

Nghệ thuật kết hợp giữa đô thị và thiên nhiên

Nghệ thuật kết hợp giữa đô thị và thiên nhiên

Nghệ thuật kết hợp giữa đô thị và thiên nhiên

Nghệ thuật kết hợp giữa đô thị và thiên nhiên

Nghệ thuật kết hợp giữa đô thị và thiên nhiên

Nghệ thuật kết hợp giữa đô thị và thiên nhiên

Nghệ thuật kết hợp giữa đô thị và thiên nhiên

Nghệ thuật kết hợp giữa đô thị và thiên nhiên

Nghệ thuật kết hợp giữa đô thị và thiên nhiên

Nghệ thuật kết hợp giữa đô thị và thiên nhiên

Nghệ thuật kết hợp giữa đô thị và thiên nhiên

Theo Themetapicture.com


Các tin khác