ShortLink

Obama: Alo, bia Tiger hả, cho anh 10 két gấp, đang chuẩn bị xem World Cup!

Khi Obama chuẩn bị xem World Cup

Zen
Các tin khác