ShortLink

Các thánh phán xem, con này là con gì? Nên gọi là chó cá mập hay là cá mập chó?

Chó cá mập

Zen
Các tin khác