ShortLink

Nằm trong lộ trình cập nhật thường xuyên, Google vừa công bố bản cập nhật mới dành cho hai ứng dụng phổ biến của họ là Google Wallet, Google Translate.

google-translate-language-update.jpg

Bản cập nhật dành cho Google Translate chủ yếu tập trung vào việc khắc phục một số lỗi nhỏ như ứng dụng bị treo khi hoạt động. Ngoài ra, đợt cập nhật này cũng mang đến cho Google Translate thêm 13 ngôn ngữ mới bao gồm: Arabic, Bosnian, Cebuano, Gujarati, Hmong, Kannada, Maltese, Mongolian, Persian, Punjabi, Somali, Tamil, Telugu.

google-wallet-updated-orders-feature.png

Bản cập nhật thứ hai dành cho ứng dụng Google Wallet, không có thay đổi nhiều trong thiết kế giao diện nhưng Google đã bổ sung thêm một tính năng đáng giá cho sản phẩm của mình là “Orders” (đặt hàng). Tính năng mới này là một công cụ giúp người tiêu dùng quản lý việc mua bán hàng trực tuyến của họ như theo dõi quá trình hàng hóa được vận chuyển, cập nhật thông tin liên quan đến việc giao nhận.

Google Wallet sẽ căn cứ vào những email thanh toán mà nhà cung cấp gửi đến Gmail người tiêu dùng để tìm ra các giao dịch mà người đó đã thực hiện. Ngoài ra, người dùng cũng có thể xem lại những giao dịch mình đã thực hiện trong quá khứ.


Các tin khác