ShortLink

Bạn đặt mật khẩu Passcode trên iPhone để khóa không cho lũ bạn "táy máy" iPhone của mình. Một ngày đẹp trời không hiểu vì lý do gì mà bạn quên mật khẩu Passcode. Nếu iPhone của bạn đã được Jailbreak, bạn hoàn toàn có thể xóa mật khẩu Passcode trên iPhone của bạn bằng iFunBox.

Đầu tiên, phải đảm bảo máy tính của bạn đã được cài iTunes. Sau đó, bạn download iFunBox tại đây và mở iFunBox lên.

Sau khi iFunBox đã được khởi động, bạn kết nối iPhone với máy tính.

Bạn tìm Thư mục Raw File System trên iPhone của mình bằng iFunBox.

iFunBox
Chọn thư mục Raw File System

Sau đó, bạn tiếp tục tìm theo đường dẫn /var/keychains. 

Bạn xóa file keychains-2.db

Reset Passcode
Xóa file keychain-2.db

Cuối cùng, bạn khởi động lại iPhone của mình. Sau khi khởi động lại, iPhone của bạn đã được gỡ mật khẩu Passcode. Bạn có thể vào phần cài đặt để cài lại mật khẩu Passcode mới nếu muốn.


Các tin khác