ShortLink

Bây giờ bạn có thể viết các ký tự tiếng Do Thái, tiếng Ả Rập, tiếng Esperanto, Ba Tư, tiếng Zulu, và một số ngôn ngữ khác trên ứng dụng Google Translate dành cho các thiết bị iPhone, iPad chạy iOS 7.

Google translate for iOS

Google vừa cập nhật ứng dụng Translate cho người dùng iPhone và iPad với việc hỗ trợ thêm ngôn ngữ và một vài tính năng trên iOS 7.

Google translate

Phát hành vào ngày Thứ ba, phiên bản 2.1 của ứng dụng Google Translate sẽ hỗ trợ nhập liệu bằng chữ viết tay cho hơn 12 ngôn ngữ. Vì vậy, bây giờ bạn có thể nhận được bản dịch cho các ký tự được viết bằng tiếng Ả Rập, tiếng Esperanto, Gujarati, tiếng Do Thái, Java, Maltese, Maori, Marathi, Tiếng Ba Tư, Punjabi, Telugu,  tiếng Zulu.

Google Translate hỗ trợ thêm ngôn ngữ mới


Ứng dụng này cũng thêm một vài cập nhật mới trên iOS 7, cụ thể là giao diện mới của bàn phím và thanh trạng thái. 

Google Translate hỗ trợ dịch cho 80 ngôn ngữ. Bạn có thể gõ, viết tay, hay nói từ hoặc cụm từ, Google Translate sẽ dịch sang ngôn ngữ mà bạn lựa chọn. Người dùng Android có thể tìm thấy ứng dụng này trong cửa hàng Google Play.

Lê Trình


Các tin khác