ShortLink

Trong bài trước tôi đã hướng dẫn các bạn cách sửa lỗi *101# trên hệ điều hành iOS7, tuy nhiên với một số iphone mới như iphone 5, 5S và 5S tỏ ra không hiệu quả với cách đó vì vậy hôm nay tôi sẽ tổng hợp tới các bạn phương pháp thứ 2 sửa lỗi không kiểm tra được tài khoản với lệnh *101# trên iOS7 dành cho iPhone 5, 5S và 5C.

Việc đầu tiên bạn cần làm là hãy kiểm tra xem iphone của bạn có thư mục /var/mobile/Library/Carrier Bundles/Overlay hay không, nếu không có thì bạn hãy bỏ qua bài viết này vì bạn sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa để tìm ra phương pháp khác sửa lỗi cho iphone của bạn.

Điều kiện để tiến hành fix lỗi cho iphone

  1. iPhone 4, 4s, 5, 5S, 5C cài iOS7 đã jailbreak
  2. iPhone của bạn đã cài đặt iFile trong Cydia
  3. iPhone của bạn có thư mục /var/mobile/Library/Carrier Bundles/Overlay

Tiến hành sửa lỗi *101#

Bước 1: Mở iFile trong iphone của bạn và truy cập vào thư mục /var/mobile/Library/Carrier Bundles/. Tại đây, bạn bấm vào dấu chấm than (!) ở thư mục Overlay, tại bảng hiện ra ở phần “ACCESS PERMISSIONS” chọn mục “User” và bỏ chọn dấu check ở phần “write”, quay trở ra và bấm “Done” để lưu các thiết lập.

sửa lỗi *101# cho iphone 5, 5s và 5c
sửa lỗi *101# cho iphone 5, 5s và 5c
sửa lỗi *101# cho iphone 5, 5s và 5c

Lưu ý: Bước 1 là bước dùng để cấp quyền chỉ được “đọc và thực thi” đối với thư mục Overlay, nếu không thực hiện hoặc thực hiện sai bước này sẽ không sửa được lỗi *101#.

Bước 2: Truy cập vào thư mục /var/mobile/Library/Carrier Bundles/Overlay. Tại đây, bạn bấm vào dấu chấm than (!) của tập tin có tên “device+carrier...P+15.5.1.plist”, ở popup hiện ra ta chon “Property List View”, tại bảng xuất hiện bạn tìm dòng “SupportsSupplementarySevices...” và chuyển dòng đó sang trạng thái “On”, bấm vào Done để lưu lại các thiết lập.

sửa lỗi *101# cho iphone 5, 5s và 5c
sửa lỗi *101# cho iphone 5, 5s và 5c

Bước 3: Reboot iphone của bạn và kiểm tra với lệnh *101# để kiểm tra tài khoản.

Như vậy, đối với iphone 5, iPhone 5S và 5C sau bài viết này đã có thể sửa lệnh *101# để kiểm tra tài khoản rồi đó.

(Xin cảm ơn bạn có nickname keekokeeko từ diễn đàn tinh tế đã hướng dẫn cách sửa lỗi này.)


Các tin khác