ShortLink

Giờ đây bạn có thể chỉnh sửa lại nội dung văn bản của các status đăng trên Facebook, nếu lỡ gõ nhầm hoặc muốn thay đổi chút ít nội dung quan trọng trên đó.

Trước đây, trên Facebook bạn chỉ có thể chỉnh sửa nội dung các status đính kèm hình ảnh, với status dạng văn bản đơn thuần thì phải xóa và viết lại nếu muốn sửa. Nay mọi chuyện đã dễ dàng hơn! Bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa status trên Facebook nhanh chóng.

Chỉnh sửa status Facebook

Để chỉnh sửa nội dung các status đã đăng, bạn vào trang Facebook cá nhân, rê chuột lên status muốn chỉnh sửa > nhấn biểu tượng mũi tên hướng xuống (xuất hiện góc phải phía trên status) > chọn Edit.

Chỉnh sửa status Facebook

Sau đó, bạn sửa lại nội dung văn bản rồi nhấn Done Editing. Các status đã sửa sẽ được gắn nhãn Edited. Bạn có thể nhấn liên kết Edited nầy để xem lịch sử các lần chỉnh sửa status.

Chỉnh sửa nội dung status trên Facebook

Theo eChip


Các tin khác