Nhật Cường Software: Tự hào là đơn vị cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến cho TP. Hà Nội
Nhật Cường Software: Tự hào là đơn vị cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến cho TP. Hà Nội

Phần mềm dịch vụ công trực tuyến là một trong những ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác cải cách hành chính, tiến đến xây dựng hệ thống chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Ở Việt Nam, Nhật Cường Software là một trong những công ty công nghệ hàng đầu cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến cho TP. Hà Nội và hiện đang được triển khai đến tất cả các quận, huyện trên địa bàn TP.

Xem tiếp

Video

Bài ngẫu nhiên