ShortLink

Công ty Nhật Cường Software tự hào là một trong những doanh nghiệp công nghệ thông tin tiên phong, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và phát triển các ứng dụng, phần mềm hỗ trợ quản trị, kinh doanh cho doanh nghiệp tại Việt Nam.

Dưới đây là một số phần mềm tiêu biểu được thực hiện bởi công ty Nhật Cường Software:

Phần mềm ERP

ERP là một hệ thống phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp. Điểm khác biệt cơ bản nhất của việc ứng dụng ERP so với các cách áp dụng nhiều phần mềm quản lý rời rạc khác là tích hợp. ERP tự động hóa mọi hoạt khâu hoạt động trong một chu trình kinh doanh, giúp cho việc quản lý dễ dàng, thuận tiện hơn.

Phần mềm ERP, công ty nhật cường software

Khi sử dụng ERP, các thông tin của doanh nghiệp được tập trung , đầy đủ, kịp thời và có khả năng chia sẻ cho mọi đối tượng cần sử dụng thông tin khách hàng đối tác.

Khách hàng sẽ hài lòng hơn do việc giao hàng sẽ được thực hiện chính xác và đúng hạn. Các phân hệ chính của ERP (Quản trị quan hệ khách hàng, Quản trị mua hàng, Quản trị bán hàng, Quản trị kho, Quản trị sản xuất, Tài chính kế toán, Quản trị nhân sự).

Lợi ích khi doanh nghiệp dùng ERP là : Các phòng ban phối hợp hoạt động hiệu quả, thông tin quản trị đáng tin cậy, giúp giảm lượng hàng tồn kho, chuẩn hóa thông tin nhân sự, tích hợp thông tin đặt hàng của khách hàng, tăng hiệu suất sản xuất, quy trình kinh doanh được xác định rõ ràng hơn.

Ứng dụng văn phòng điện tử — EOFFICE

Hệ thống thuần việt, tối ưu hóa các hoạt động cho các doanh nghiệp, tập đoàn lớn. Xây dựng một môi trường cộng tác. Chuẩn hóa các quy trình, chính sách, biểu mẫu. Hỗ trợ cấp quản lý điều hành và làm việc trực tuyến. Kết nối văn phòng, chi nhánh, cơ quan với nhau và làm việc từ xa. Tăng hiệu quả xử lý công việc, tiết kiệm thời gian và giảm chi phí.


Các tin khác