ShortLink

Phần mềm dịch vụ công trực tuyến là một trong những ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác cải cách hành chính, tiến đến xây dựng hệ thống chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Ở Việt Nam, Nhật Cường Software là một trong những công ty công nghệ hàng đầu cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến cho TP. Hà Nội và hiện đang được triển khai đến tất cả các quận, huyện trên địa bàn TP.

Nhật Cường Software tự hào là một trong những công ty hàng đầu chuyên cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến ở Việt Nam với mục tiêu xây dựng hệ thống chính quyền điện tử cũng như "tin học hóa" các thủ tục hành chính, giúp công tác cải cách hành chính của cơ quan quản lý Nhà nước được hiệu quả hơn.

Phần mềm dịch vụ công trực tuyến là gì?

Phần mềm dịch vụ công trực tuyến là công cụ hỗ trợ giúp các cơ quan nhà nước quản trị hiệu quả trạng thái xử lý hồ sơ từ khâu tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hồ sơ và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính. Đồng thời giúp công dân thực hiện khai báo trực tuyến các thủ tục hành chính một cách đơn giản, tra cứu hồ sơ dễ dàng, hiệu quả, tiện lợi và minh bạch.

dịch vụ công, dịch vụ công trực tuyến, hệ thống dịch vụ công trực tuyến hà nội, nhật cường software, phần mềm dịch vụ công trực tuyến

Nhật Cường Software cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến có 4 mức độ tương ứng với mỗi dịch vụ khác nhau. Cụ thể:

  • Dịch vụ công mức độ 1: Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.
  • Dịch vụ công mức độ 2: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 cộng thêm chức năng cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc chuyển qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
  • Dịch vụ công mức độ 3: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 cộng thêm các chức năng cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức quản lý nhà nước. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường Internet. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức quản lý nhà nước.
  • Dịch vụ công mức độ 4: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cộng thêm các chức năng cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

dịch vụ công, dịch vụ công trực tuyến, hệ thống dịch vụ công trực tuyến hà nội, nhật cường software, phần mềm dịch vụ công trực tuyến

Phần mềm dịch vụ công trực tuyến hướng đến phục vụ cho các nhóm đối tượng sau:

  • Cơ quan nhà nước.
  • Cán bộ công chức, viên chức.
  • Doanh nghiệp.
  • Người dân.

Nhật Cường Software: Nhà cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến uy tín

Công ty Nhật Cường Software tự hào là đơn vị cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến tốt nhất, uy tín nhất trên thị trường hiện nay với hơn 8 năm kinh nghiệm làm việc và hợp tác với nhiều cơ quan, tổ chức, sở ban ngành nhà nước.

Nhật Cường cho biết công ty luôn nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của mình lên mức tối ưu nhất cho khách hàng và luôn đưa ra những giải pháp phát triển dịch vụ công trực tuyến ở mức tốt nhất đi theo đúng định hướng và đường lối phát triển của nhà nước.

dịch vụ công, dịch vụ công trực tuyến, hệ thống dịch vụ công trực tuyến hà nội, nhật cường software, phần mềm dịch vụ công trực tuyến
Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, đại diện các sở ban ngành, các doanh nghiệp hỗ trợ triển khai xây dựng thành phố thông minh trong đó có Nhật Cường Software tại buổi họp báo cáo về tiến độ thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Năm 2017 vừa qua, Nhật Cường Software đã triển khai cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến cho Thủ đô Hà Nội, triển khai thành công 90 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho 29 sở/ngành, 30 quận/huyện, 584 xã/phường, góp phần quan trọng vào công cuộc hiện đại hóa của Thủ đô.

Trong năm 2018 này, Nhật Cường Software sẽ tiếp tục xây dựng, triển khai thành công 375 dịch vụ công cho Thủ đô Hà Nội, không ngừng cải tiến và nâng cấp cho dịch vụ công phục vụ phát triển nghiệp vụ mới.


Các tin khác