ShortLink

Việc sử dụng quá nhiều bộ sạc riêng lẻ cho các thiết bị di động có thể là một vấn đề mà không ai mong muốn, nhưng có vẻ như người tiêu dùng Châu Âu sẽ sớm chấm dứt trình trạng này.

Một cuộc họp của Nghị viện Châu Âu mới đây đã đưa ra ý tưởng thống nhất các bộ sạc di động để đưa ra một chuẩn chung nhất cho tất cả các thiết bị ở khu vực này.

Bộ sạc di động

Việc có quá nhiều thiết bị sạc cho các thết bị di động từ điện thoại, máy tính bảng rồi bây giờ là các thiết bị đeo có thể làm cho người dùng cảm thấy phiền hà. Và hơn nữa người dần Châu Âu rất quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường từ rác thải điện tử từ pin sạc di động, trong đó có các bộ sạc, họ muốn giảm thiểu chúng xuống mức thấp nhất.

Hầu hết các công ty di động sẽ không bị ảnh hưởng nhiều nếu ý tưởng này trở thành sự thật trừ trường hợp Apple. Công ty của Mỹ chủ trương độc quyền các thiết bị kể cả các phụ kiện di động như bộ sạc nhưng rất có thể họ sẽ phải thay đổi tư duy nếu muốn tiếp tục bán sản phẩm tại thị trường Châu Âu.


Các tin khác